Tìm kiếm metadata

Từ khóa 
 
Vị trí
Huyện/Xã  

Tìm kiếm nâng cao

Từ khóa

Một trong các từ
Hiện / Ẩn các trường tìm kiếm hơn
Tiêu đề
Tóm tắt
Từ khóa
 
Loại dữ liệu
 

Vị trí

Loại
Vùng
 

Thời điểm

Bình chọn

Liên kết website

...Tìm kiếm...

HTSDĐ tỉnh Khánh Hòa năm...
HTSDĐ tỉnh Khánh Hòa năm...
HTSDĐ huyện Khánh Sơn nă...
HTSDĐ huyện Khánh Vĩnh n...
HTSDĐ huyện Ninh Hòa năm...
HTSDĐ huyện Vạn Ninh năm...
HTSDĐ tỉnh Khánh Hòa năm...
QHSDĐ huyện Diên Khánh n...
 
 
 
 
Dich vụ dữ liệu nền hành...
Dịch vụ dữ liệu nền hành...
Dịch vụ dữ liệu nền hành...
Dịch vụ dữ liệu nền hành...
Dich vụ dữ liệu nền hành...
Dịch vụ dữ liệu nền hành...
Dịch vụ dữ liệu nền hành...
Dịch vụ dữ liệu nền hành...
 
 
 
 
  • Bản đồ quy hoạch thành phố Nha Trang gồm: - Các lớp bản đồ nền hành chính: Lớp địa phận tỉnh; địa phận huyện; địa phận xã; biển; ranh giới hành chính; sông suối; ao hồ; đường quốc lộ; đường tỉnh lộ; đường sắt và ủy ban nhân dân. - Các lớp bản đồ quy hoạch thành phố Nha Trang gồm: Lớp quy hoạch.
  • Bản đồ quy hoạch thành phố Cam Ranh gồm: - Các lớp bản đồ nền hành chính: Lớp địa phận tỉnh; địa phận huyện; địa phận xã; biển; ranh giới hành chính; sông suối; ao hồ; đường quốc lộ; đường tỉnh lộ; đường sắt và ủy ban nhân dân. - Các lớp bản đồ quy hoạch huyện Cam Ranh gồm: Lớp quy hoạch.
  • Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa gồm: - Các lớp bản đồ nền hành chính: Lớp địa phận tỉnh; địa phận huyện; địa phận xã; biển; ranh giới hành chính; sông suối; ao hồ; đường quốc lộ; đường tỉnh lộ; đường sắt và ủy ban nhân dân. - Các lớp bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa gồm: Lớp quy hoạch.
  • Bản đồ quy hoạch huyện Vạn Ninh gồm: - Các lớp bản đồ nền hành chính: Lớp địa phận tỉnh; địa phận huyện; địa phận xã; biển; ranh giới hành chính; sông suối; ao hồ; đường quốc lộ; đường tỉnh lộ; đường sắt và ủy ban nhân dân. - Các lớp bản đồ quy hoạch huyện Vạn Ninh gồm: Lớp quy hoạch.
  • Bản đồ quy hoạch huyện Ninh Hòa gồm: - Các lớp bản đồ nền hành chính: Lớp địa phận tỉnh; địa phận huyện; địa phận xã; biển; ranh giới hành chính; sông suối; ao hồ; đường quốc lộ; đường tỉnh lộ; đường sắt và ủy ban nhân dân. - Các lớp bản đồ quy hoạch huyện Ninh Hòa gồm: Lớp quy hoạch.